TERMENI

SITE/DOMENIU – site-ul croseta.ro şi subdomeniile sale
CUMPĂRĂTOR/CLIENT – orice persoană fizică sau juridică, care face cumpărături pe acest site
VÂNZĂTOR – ITICUS IT SRL, persoană juridică cu sediul social în com. Giroc, jud. Timiș, str. Dunărea, nr. 1A6, având CUI RO36591684 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/2703/2016
COMANDA – mesaj generat electronic prin care Vânzătorul este de acord să furnizeze Clientului Produse, iar Clientul este de acord să achite prețul Produselor
PRODUSE – obiectele prezentate pe Site, ce urmează a fi comandate de către Client şi livrate de către Vânzător
CONTRACT – o Comandă confirmată de către Vânzător

Înregistrarea dumneavoastră pe siteul croseta.ro va fi urmată de o notificare pe e-mail care confirmă că aţi devenit utilizator al croseta.ro. Navigarea în pagini sau comandarea produselor afișate semnifică faptul că aţi citit, aţi înţeles şi sunteţi de acord cu toate condiţiile de mai jos. Dacă nu agreați aceste conditii vă rugăm să părăsiți siteul. Acești termeni și condiții reprezintă singura înțelegere între croseta.ro și dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea acestui website (are rol de contract).

OBLIGAȚII

Pentru a putea cumpăra produse de pe site-ul croseta.ro, este recomandat să aveți un cont pe website-ul nostru. Este posibilă și plasarea de comenzi fără cont, prin completarea detaliilor pentru facturare și livrare. În utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă. Prin înregistrarea ca membru, veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de email) și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator. Puteți să utilizați site-ul nostru doar dacă sunteți de acord cu acești „Termeni și condiții”. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru menținerea caracterului secret al parolelor dumneavoastră, informațiilor privind autentificarea și contul. Veți fi tras la răspundere financiar pentru toate utilizările site-ului nostru de oricine care utilizează parola dumneavoastră și informațiile dumneavoastră de autentificare. Sunteți de acord să fiți pe deplin responsabili pentru orice comenzi și plăți făcute prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră. De asemenea, declarați și garantați că toate informațiile furnizate de dumneavoastră sunt adevărate și exacte. Puteți utiliza site-ul nostru doar pentru a comanda, plăti sau viziona produsele noastre. Nu puteți utiliza site-ul nostru:

 • pentru a face vreo comandă sau plată ilegală, frauduloasă sau speculativă;
 • pentru a afișa sau transmite vreun material ilegal, amenințător, calomniator, defăimător, obscen, indecent, pornografic sau profanator sau vreun material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care ar putea da naștere la o răspundere civilă, sau care ar putea încălca în alt mod vreo lege;
 • sau pentru orice alt scop care este ilegal sau interzis de acești Termeni.

Noi putem, în orice moment și fără preaviz sau răspundere, înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la toate componentele sau oricare componentă a site-ului nostru. Orice încercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor de pe site, de modificare a conținutului site-ului sau afectare a performanțelor lui se consideră tentativă de fraudare.

COOKIE-uri

Acest website utilizează cookie-uri. Mai multe informații aici.

RĂSPUNDEREA

Întreaga activitate comercială desfăşurată de croseta.ro este efectuată de către ITICUS IT SRL, precum și toată corespondenţa aferentă acestei activităţi. croseta.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţie cauzate de eventualele greşeli din cadrul software-ului de realizare a website-ul şi nu răspunde nici pentru problemele de securitate ale serverului care găzduieste site-ul. În cazul în care, din cauza unor greşeli de redactare, tipărire sau afişare în ceea ce priveşte preţurile, caracteristicile sau imaginile produselor, o comandă nu poate fi onorată, ne rezervăm dreptul de a anula comanda respectivă şi de a anunţa clientul cât mai repede despre problema apărută. croseta.ro publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare a sa de către client sau utilizator şi se obligă să informeze consumatorul corect şi complet asupra următoarelor elemente:

 • identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd o plată anticipată, adresa acestuia;
 • caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;
 • preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau serviciului;
 • cheltuielile de livrare, dacă este cazul;
 • modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;
 • dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
 • perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;

croseta.ro se obligă să expedieze bunurile printr-un sistem de curierat, către client, conform instrucţiunilor acestora, într-un ambalaj corespunzător, împreună cu toate documentele necesare.

croseta.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru transportarea în siguranţă a coletului, aceste reponsabilităţi revin firmei de curierat.

croseta.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu poate fi făcută vinovată de niciun prejudiciu rezultat în urma accesării informaţiilor prezentate pe site-ul www.croseta.ro sau în urma folosirii produselor achiziţionate prin intermediul acestuia. Utilizarea acestui site se face doar pe propria răspundere. Compania noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele acţiunilor dumneavoastră.

LEGISLAŢIE

ITICUS IT SRL este înregistrată juridic şi fiscal în România, prin urmare legea care guvernează aceste condiţii este legea statului român. Prezentele clauze sunt valabile pentru afacerile comerciale desfăşurate de ITICUS IT SRL, numit în continuare croseta.ro, şi persoana fizica care lansează o comandă folosind platforma site-ului www.croseta.ro sau prin alte modalităţi menţionate în mod expres în cuprinsul prezentului contract şi care achiziţionează produsele comercializate de croseta.ro, denumit în continuare client. Acestea constituie cadrul în care se desfăşoară relaţiile contractuale între părţi, iar clientul a luat cunoştinţă de ele prin citirea şi acceptarea lor la momentul înregistrării ca utilizator pe site-ul www.croseta.ro şi este valabil doar pentru persoane fizice şi nu juridice. La momentul înregistrării, fiecare utilizator are obligaţia de a citi prezentele clauze. Numai persoanele care îşi dau acordul în mod expres pot dobândi calitatea de utilizatori şi/sau clienţi ai croseta.ro. Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală: “Consumatorul are dreptul să notifice în scris (e-mail, fax, scrisoare) comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor” conf. OUG 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziţionează produse folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în OUG 34/2014. “Clienţi” sau “consumatori” sunt DOAR PERSOANELE FIZICE. Clienţii cu personalitate juridică nu au dreptul să denunţe unilateral contractul, legislaţia în domeniu referindu-se doar la persoanele fizice. Consumatorul este obligat să notifice croseta.ro intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail ca şi mijloc de comunicare, în termen de maximum 14 zile de la primirea produselor. Modul prin care consumatorul poate să îşi prezinte reclamaţiile este: prin e-mail în secţiunea de “Contact”. În vederea stopării şi combaterii practicilor comerciale incorecte, persoanele sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu practicile comerciale incorecte pentru ca aceasta să decidă asupra reclamaţiilor. Datele de contact ale Autorităţii Naţionale Protecţia Consumatorului unde pot fi depuse sesizările şi reclamaţiile consumatorului: TELEFONUL CONSUMATORULUI INFOCONS – Telefon: 021.96.15 sau *9615. Comercializarea produselor de pe site-ul de faţă se supune şi dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare. Publicitatea practicată pe site este decentă, corectă şi elaborată în spiritul responsabilităţii sociale, respectând prevederile Legii 148/2000. În sensul Legii 363/2007, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • comerciant – orice persoană fizică sau juridică care, în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
 • produs – orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi şi obligaţii;
 • practici ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, denumite în continuare practici comerciale – orice acţiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor;
 • invitaţie de a cumpăra – prezentarea comerciaăa prin care se menţionează caracteristicile şi preţul produsului într-un mod corespunzător mijloacelor utilizate pentru aceasta şi care, prin urmare, permite consumatorului achiziţionarea de produse;
 • decizie de tranzacţionare – orice decizie luată de un consumator privind oportunitatea, modalităţile şi condiţiile de achiziţionare a produsului, modalitatea de plată – integrală sau parţială -, păstrarea ori renunţarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, aceasta putând conduce ori la acţiunea consumatorului ori la abţinerea de a acţiona;
 • consumator mediu – consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent şi precaut, ţinând seama de factorii sociali, culturali şi lingvistici.

Aceşti termeni şi condiţii se supun legilor în vigoare pe teritoriul României.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 • Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale pentru a satisface toate nevoile clientului.
 • Informaţiile prezentate pe site au caracter informativ şi pot fi modificate fără notificare prealabilă.
 • croseta.ro îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele ce cuprind injurii sau utilizarea unui limbaj licenţios.
 • În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare a comenzii, croseta.ro va anunţa cumpărătorul cu privire la durata de întârziere. Cumpărătorul are dreptul de anulare a comenzii.

PRODUSELE COMERCIALIZATE

Produsele comercializate pe site sunt produse noi, realizate manual. Ele se comercializează pe bază de factură fiscală, legea aplicabilă vânzării fiind legea statului român, în vigoare. croseta.ro depune toate eforturile pentru a vă prezenta cât mai fidel culorile produselor prezentate pe website sau în catalog. Vă atragem atenţia asupra faptului că nuanţa culorii pe care o vizualizaţi dumneavoastră depinde de specificaţiile tehnice ale monitorului utilizat sau ale produselor şi echipamentelor folosite la tipar. Ca atare croseta.ro nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru eventualele diferenţe de culoare, între cea de pe monitorul sau catalogul dumneavoastră şi cea a produsului în sine. Prețurile produselor afişate pe site sunt cu TVA inclus. Facturarea produselor se face exclusiv în LEI. Produsele sunt oferite în condiţiile respectării prevederilor prezentului contract şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv croseta.ro îşi asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în stocul magazinului sau din motive independente de croseta.ro. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel afişat pe site în momentul plasării comenzii. Ne rezervăm dreptul de a schimba preţul produselor fără o notificare prealabilă. Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii nu se va modifica după confirmarea acesteia printr-un telefon de confirmare sau prin e-mail.

LIVRAREA COLETELOR

Termenul de livrare aproximativ vi se va comunica la preluarea comenzii, deoarece este posibil ca unele produse sa necesite timp pentru producere, ele nefiind in stoc la momentul comenzii (precomanda). Acest termen este orientativ, el putând fi modificat din motive independente de voința noastră. Termenul de livrare nu va depăși însă 30 de zile, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Prețurile afișate cât și cheltuielile/taxele suplimentare sunt cu TVA inclus. Taxa de livrare prin Curier Rapid este:

 • Taxa unică de transport: 25 lei TVA inclus, cu mențiunea că se adaugă cost suplimentar pentru localitățile unde firma de curierat taxează kilometri suplimentari si vi se va comunica ulterior pretul final al curierului.
 • Transport gratuit pentru comenzi de minim 400 lei!
 • Pentru livrări internaționale vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe email la contact@croseta.ro.

Livrarea, exclusiv în România, se face prin curierat rapid, la adresa furnizată de Client, în 24-72 de ore de la expedierea comenzii. Pentru orice detalii suplimentare (precum ora de livrare, adresa, puncte de reper) vă rugăm să folosiţi secţiunea Note comandă înainte de plasarea comenzii. Veţi primi o confirmare prin email atunci când comanda dumneavoastră va fi plasată. Coletul poate fi ridicat după achitarea sumei de plată către Agentul Curier, în cazul în care ați optat pentru varianta Ramburs. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, în timpul transportului revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației locale în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei noastre și vom fi înștiințați în timp util.

MODALITĂŢI DE PLATĂ

Online cu card bancar prin iPay:

Sunt acceptate la plată toate cardurile Visa (emise sub siglele Visa și Visa Electron) și MasterCard (emise sub siglele MasterCard, Maestro și Cirrus) care au drept de utilizare pe internet și ale căror bănci sunt înrolate în sistemul 3Dsecure, (singurele tranzacții aprobate fiind cele cu parolă).

Numerar la livrare (ramburs):

Plata se face în numerar direct către agentul curier la preluarea coletului.

Transfer bancar direct prin ordin de plată (OP):

Plata se face prin ordin de plată în contul companiei ITICUS IT SRL, cu menționarea numărului comenzii.
Cont: RO23BTRLRONCRT0367252301
Banca: TRANSILVANIA

Returnarea produselor:

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris, prin email, pe vânzător că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului. Returnarea efectivă a produsului se poate face prin curierat rapid, cu condiția ca produsul să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Contravaloarea mărfii returnate, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 30 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a renunța la cumpărare și se va plăti prin virament bancar. Firma are dreptul la revendicarea restituirii pagubelor provenite din folosirea necorespunzătoare a produselor.

CONŢINUTUL SITE-ULUI NU ESTE GARANTAT

Website-ul este oferit ca atare, fără a se oferi garanţii. Nu se garantează disponibilitatea permanentă a website-ului sau a conţinutului acestuia.

MODIFICĂRI

croseta.ro îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestor termeni şi condiţii în mod periodic fără notificare prealabilă. Versiunile revizuite vor fi introduse pe site.